Cum ne ajută un Project Manager în gestionarea unui proiect și de ce este necesar?

27 martie 2023

Proiectele de construcții sunt extrem de complexe și implică investiții semnificative de timp și bani. Totuși, chiar dacă ai toate resursele necesare, înainte de a începe vei avea nevoie de un Project Manager.
Project Managerul te va ajuta atât în derularea unui audit menit să te ajute să îți formezi o imagine cât mai clară asupra tuturor componentelor proiectului, de la partea birocratică, la cea arhitecturală si inginerească, cât și în managementul întregului proiect. Așadar, auditul în construcții este procesul de investigare/revizuire a unui proiect pentru a evalua conformitatea acestuia cu standardele, reglementările și obligațiile contractuale din industrie. De asemenea, ajută la identificarea și prevenirea neregulilor, ori a altor riscuri potențiale care pot avea un impact semnificativ asupra succesului unui proiect.

Beneficiile auditului în construcții

Există foarte multe motive pentru care vei avea nevoie de un audit în construcții, mai ales dacă îți dorești să te bucuri de un rezultat excelent, sigur, și echitabil din punct de vedere financiar. Totodată, acesta vine la pachet cu o serie de avantaje, care îți vor permite să duci la bun sfârșit proiectul în condiții optime.

Identificarea neregulilor

Proiectele de construcții implică numeroase tranzacții, motiv pentru care sunt adesea predispuse la apariția neregulilor. Auditul poate contribui la detectarea oricărei astfel de neregulă în aspectele financiare sau operaționale ale proiectului, de la contracte, la ordinele de modificare, și apoi la tot ceea ce ține de procesarea plăților.

Consolidarea responsabilității financiare

Auditul în construcții promovează responsabilitatea financiară în cadrul unui proiect, astfel încât fondurile sunt cheltuite în mod eficient și inteligent. Project Managerul examinează cheltuielile proiectului și se asigură că acestea sunt în conformitate cu bugetul și că toate costurile sunt documentate corespunzător.

Proiecte în conformitate cu toate reglementările

Toate construcțiile trebuie să respecte diverse reglementări și standarde precum normativele în vigoare, standardele de siguranță și reglementările de mediu. Un Project Manager se asigură că toate acțiunile în derularea proiectului sunt conforme cu legislația, reducând astfel riscul unor potențiale consecințe juridice sau financiare.

Prevenirea întârzierilor și a depășirilor de buget

De foarte multe ori, proiectele sunt supuse întârzierilor și depășirilor de costuri, așadar, un astfel de procedeu te ajută la identificarea potențialelor probleme care ar putea cauza întârzieri sau costuri suplimentare și oferă recomandări pentru a le preveni.

Cum funcționează auditul în construcții?

Auditul în construcții implică trei faze: pre-construcție, construcție și post-construcție. În faza de pre-construcție, project managerii examinează planurile și specificațiile proiectului, evaluează riscurile, respectiv capacitățile financiare și operaționale ale antreprenorului. În faza de construcție, auditorii monitorizează progresul proiectului, verifică facturile antreprenorului și evaluează calitatea lucrărilor efectuate. În faza de post-construcție, auditorii examinează documentația de închidere a proiectului, inclusiv plățile finale și eliberările de sarcini.

Actori cheie ai auditului în construcții

În tot acest proces sunt implicate mai multe entități precum antreprenorii, proprietarii, dezvoltatorii și autoritățile de reglementare. Project managerii sunt responsabili de efectuarea auditului și de furnizarea recomandărilor pentru îmbunătățirea, conformitatea și eficiența proiectului. Antreprenorii sunt responsabili de punerea în aplicare a recomandărilor auditorului și, în același timp trebuie să se asigure de faptul că proiectul este finalizat în conformitate cu specificațiile. Proprietarii și dezvoltatorii trebuie să se asigure că proiectul este finalizat la timp și în limitele bugetului, iar autoritățile sunt responsabile de aplicarea reglementărilor și standardelor in vigoare.

Tipuri de audit în construcții

Există cinci tipuri principale de audit în construcții: auditul financiar, auditul de conformitate, auditul de performanță, auditul calității și auditul de mediu. Auditul financiar se concentrează pe aspectele financiare ale proiectului, inclusiv controlul costurilor, gestionarea comenzilor de modificare și procesarea plăților. Auditul de conformitate este cel care ține de asigurarea conformității proiectului cu reglementările și standardele aplicabile, iar auditul de performanță evaluează eficiența proiectului în atingerea obiectivelor sale.

Auditul financiar

În construcții pot apărea adesea nereguli financiare, iar acest tip de audit asigură faptul că proiectul este gestionat în limitele bugetului alocat și că toate tranzacțiile sunt înregistrate în mod corespunzător. Auditul financiar ne spune dacă rapoartele financiare sunt corecte, iar în cazul în care apar discrepanțe acestea sunt tratate cu maximul de promptitudine necesar.

Procedurile obișnuite utilizate în auditul financiar în construcții includ revizuirea înregistrărilor financiare, verificarea facturilor și a încasărilor și reconcilierea conturilor. Domeniul de aplicare al auditului financiar în construcții implică evaluarea gestiunii financiare a proiectului, evaluarea acurateței situațiilor financiare și identificarea potențialelor riscuri.

Auditul de conformitate

Acesta se concentrează pe respectarea tuturor cerințele legale și de reglementare relevante pentru proiect și ajută la identificarea oricăror potențiale probleme juridice care ar putea apărea în timpul execuției proiectului. Auditul de conformitate contribuie, de asemenea, la asigurarea faptului că proiectul respectă toate standardele necesare în materie de mediu, sănătate și siguranță.

Procedurile comune utilizate în auditul de conformitate în construcții sunt revizuirea documentației proiectului, evaluarea politicilor de mediu și de siguranță, precum și verificarea conformității cu reglementările. Acesta presupune evaluarea conformității proiectului cu toate legile și reglementările relevante, evaluarea eficacității programului de conformitate al proiectului și identificarea zonelor potențiale de neconformitate.

Auditul performanței

Acest tip de audit ajută la identificarea zonelor în care proiectul ar putea fi îmbunătățit pentru finalizarea cu succes a acestuia. Contribuie, de asemenea, la certificarea faptului că proiectul respectă toate standardele de calitate necesare, iar procedurile obișnuite în acest proces sunt revizuirea planurilor și calendarelor de proiect, evaluarea alocării resurselor și evaluarea practicilor de gestionare a proiectului. Totodată, domeniul de aplicare al auditului de performanță în construcții poate consta în evaluarea performanței proiectului în raport cu scopurile și obiectivele sale, evaluarea eficacității practicilor de gestionare a proiectului și identificarea soluțiilor de îmbunătățire.

Auditul calității

Se concentrează pe demonstrarea faptului că proiectul respectă toate standardele de calitate necesare. Ajută la identificarea domeniilor în care proiectul ar putea fi îmbunătățit pentru a se asigura că produsul finit îndeplinește toate cerințele de calitate necesare. Auditul de calitate este eficient și în cazul în care vrei să știi dacă o construcție respectă toate standardele de siguranță și de mediu necesare.

De cele mai multe ori, acesta presupune verificarea planurilor și specificațiilor proiectului, evaluarea materialelor și metodelor de construcție și efectuarea de inspecții pentru controlul calității. De asemenea, auditorii vor evalua calitatea manoperei, a conformității cu standardele de calitate și vor identifica aspectele ce pot fi îmbunătățite.

Auditul de mediu

Este important pentru că ajută la recunoașterea zonelor în care proiectul ar putea fi îmbunătățit pentru a se asigura că acesta îndeplinește toate cerințele de mediu necesare. Auditul de mediu ne ajută să determinăm dacă ceea ce construim respectă toate standardele de siguranță, sănătate, ori mărimea amprentei de carbon asupra mediului. Procedurile comune utilizate în acest tip de audit includ evaluarea impactului proiectului asupra mediului, evaluarea eficienței politicilor de mediu și verificarea conformității cu reglementările de mediu. Totodată se vor face verificări cu privire la impactul asupra mediului pe care îl are construcția și se va evalua conformitatea cu reglementările de impuse de autorități.

Așadar, înainte de a începe un proiect de construcții este foarte important să apelezi la un Project Manager, ca re te va ajuta să realizezi un audit complet, în așa fel încât să poți determina de unde începi, cum continui și care sunt îmbunătățirile pe care le-ai putea aduce pentru a crea un spațiu sigur, eficient și sustenabil, în același timp. Astfel, vei menține în perfect echilibru costurile și resursele de timp și te vei bucura de un rezultat final de care ești mândru.
Pentru asta există PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTION, care te va sprijini în derularea tuturor proiectelor, indiferent de complexitate.