04

Proiectare Instalatii

Proiecte eficiente energetic

Prin inginerii noștri specializați în design MEP, Prodesign Engineering & Construction încearcă să integreze tehnologia de ultimă generație cu un design excepțional, pentru a oferi soluții care sunt: durabile, simple, ușor de adoptat, eficiente și sigure.

Într-o lume cu resurse din ce în ce mai scumpe și mai limitate, proiectarea sistemelor de clădiri necesită o mare atenție și alegeri înțelepte. Prin urmare, lucrăm îndeaproape cu beneficiari proiectelor și cei ce le vor opera, pentru a asigura o potrivire excelentă pe termen lung între proiectare și obiectivele clientului.

 • Oferim soluții integrate mecanice, electrice și sanitare (MEP). Inginerii noștrii proiectanti de instalatii au o experiență vastă și diversă în toate aspectele HVAC, mecanică, curenti tari si slabi, iluminat, precum și o multitudine de alte sisteme de specialitate;
 • Aducem experiență pentru fiecare disciplină – mecanică, electrică, instalații sanitare, sisteme informatice și telecomunicații – pentru a crea o echipă integrată care se potrivește cel mai bine nevoilor proiectului;
 • Abordăm proiectele dintr-o perspectivă analitică, tehnică și practică,  utilizând în același timp instrumente de modelare pentru a ne informa procesul de proiectare;
 • Ne îndreptăm către o abordare mai eficientă a proiectării și exploatării fiecărui proiect. De la început, prin insasi cultura noastră venim cu dedicatie pentru fiecare proiect, asigurându-ne ca este eficient din punct de vedere energetic;
 • Luăm foarte în serios provocarea de aborda o manieră de proiectare practică, profitabilă și eficientă pentru fiecare client, prin procese de audit cuprinzătoare, evaluări, inspecții, calcule și recomandări, care vizează un singur obiectiv: obținerea costurilor optime pentru întregul ciclu de viață al proiectului;

Procesul nostru integrează angajamentul Prodesign Engineering & Construction față de excelența în proiectare MEP. Evaluând alternativele de proiectare în colaborare cu clienții noștri, putem evalua necesarul de investiție și cheltuielile de operare, facem recomandări menite să adauge valoare și să optimizeze bugetele și graficele de execuție. Echipa noastră dedicată formată din proiectanți și ingineri talentați, utilizează tehnici și tehnologii de ultimă generație pentru a asigura calitatea fără compromisuri în orice etapă a ciclului de viață al clădiriilor.

Expertiza de proiectare MEP a Prodesign Engineering & Construction include o gamă largă de piețe și tipuri de clădiri, in industria auto, industrială și logistică, clădiri de birouri și rezidențiale ori comerciale și retail, porturi și aeroporturi, apărare, petrol și gaze, farmaceutice și biotehnologie, petrochimie și produse chimice, agricultură și procesare a produselor, centre sportive și de recreere, diverse facilități publice, cum ar fi cogenerarea, reciclarea deșeurilor și stații de tratare a apelor uzate.

De la concept la detaliu, fiind dedicati, captivanti si pasionați, punem la dispoziție clienților noștrii proiecte complete, incepand din faza studiilor de fezabilitate și autorizație de construire, continuand cu proiectarea tehnică și de detaliu, livrand la finalul construcției și proiect „as-built”.

Serviciile noastre avansate de proiectare inginerească MEP acoperă următoarele:

Proiectare instalații mecanice

 • Încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC);
 • Alimentare cu apă;
 • Energie – inclusiv proiectare și sisteme de gaze, petrol, energii regenerabile și solare;
 • Analiza încărcării aerului condiționat;

Proiectare instalații electrice

 • Instalații electrice de înaltă și joasă tensiune, inclusiv proiectarea sistemelor de alimentare esențiale/de urgență (generator și UPS).
 • Iluminat (inclusiv iluminatul artificial și de urgență) și proiectarea comenzilor iluminatului.
 • Proiectare comunicații IT – telecomunicații, securitate și protecție împotriva trăsnetului.
 • Proiectarea sistemului de alarmă de detectare și stingerea incendiilor.
 • Calculul necesarului de lucși și proiectarea iluminatului.

Proiectare instalatii sanitare

 • Proiectare sisteme de alimentare cu apă menajeră.
 • Proiectare sisteme de salubritate și ape uzate.
 • Proiectare sisteme de drenare sau colectare a apelor pluviale.

Proiectare sisteme de protectie la foc

 • Proiectarea sistemelor de stingere cu sprinklere.
 • Proiectarea sistemelor stingere cu apă și pulverizare cu mist.